Gửi yêu cầu ứng dụng
Tiếng Việt

Chọn ngôn ngữ của bạn

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này được xây dựng nhằm làm rõ những mối quan tâm, lo ngại của người dùng dùng về việc cung cấp thông tin cá nhân trên mạng Internet. “Thông tin cá nhân” ở đây là các thông tin có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các thông tin khác để nhận dạng, liên hệ hoặc định vị người dùng trong một ngữ cảnh nào đó. Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này để hiểu rõ Quick-Tools.org thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như thế nào.

Những thông tin cá nhân nào có thể được thu thập từ người dùng khi truy cập Quick-Tools.org?

Khi truy cập Quick-Tools.org, trong một số tình huống (ví dụ trang thông tin liên hệ), bạn có thể được yêu cầu cung cấp họ tên, địa chỉ email, số điện thoại hoặc các thông tin khác. Chúng tôi sử dụng các thông tin này để có thể liên hệ lại với bạn khi cần.

Quick-Tools.org thu thập các thông tin này khi nào?

Chúng tôi lưu lại các thông tin này khi người dùng nhập vào trang “Liên hệ” hoặc gửi yêu cầu ứng dụng.

Quick-Tools.org sử dụng các thông tin này để làm gì?

Các thông tin cá nhân do bạn cung cấp được dùng để:

  • Liên hệ lại với người dùng khi cần
  • Nâng cấp trải nghiệm người dùng cho trang web

Quick-Tools.org bảo vệ các thông tin cá nhân do bạn cung cấp bằng cách nào?

Sử dụng hosting có tên tuổi, uy tín trên thị trước, luôn cập nhật những phần mềm quét virus mới nhất cho máy chủ. Không bao giờ yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin nhạy cảm như thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, mật khẩu. Lưu trữ thông tin trong hạ tầng mạng được bảo vệ chặt chẽ, có hệ thống tường lửa, chỉ một số ít người có thẩm quyền mới có thể truy cập được. Các thông tin trao đổi giữa trình duyệt và máy chủ được mã hóa bảo mật bằng công nghệ SSL.

Quick-Tools.org có sử dụng ‘cookies’ không?

Có. Cookie là một file dữ liệu được trình duyệt lưu trữ trên máy tính của người dùng. Cookie thường được tạo ra khi người dùng truy cập một website, cookie sẽ ghi nhớ những thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu, các lựa chọn do người dùng lựa chọn đi kèm.

Quick-Tools.org sử dụng cookie để:

Lưu trữ các thiết lập của người dùng, ví dụ như câu hỏi đang làm, từ vựng đang học.

Tắt cookie trên trình duyệt

Mỗi trình duyệt đều có cơ chế thiết lập cho phép bạn tắt cookie hoặc hiển thị cảnh báo mỗi khi trang web yêu cầu cookie. Nếu bạn tắt cookie, một số tính năng của Quick-Tools.org sẽ không hoạt động.

Cung cấp thông tin cho bên thứ Ba

Quick-Tools.org không mua bán hay trao đổi thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ cá nhân/tổ chức bên ngoài nào.

Liên kết với bên ngoài

Trong một số tình huống, Quick-Tools.org có link liên kết đến các trang web khác. Những trang web này có chính sách bảo mật riêng biệt. Quick-Tools.org không có trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ nội dung hay hành động nào phát sinh trên những trang liên kết này. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn luôn tìm mọi cách để bảo vệ người dùng và nhận ý kiến phản hồi nếu có.

Quảng cáo và dịch vụ của Google

Quick-Tools.org có thể đăng tải, sử dụng Quảng cáo Google AdSense. Google là một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo trên website Quick-Tools.org. Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập các chính sách bảo mật quảng cáo và mạng nội dung của Google.

Quick-Tools.org cùng với các nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như Google sử dụng cookie của bên thứ ba (như các cookie Google Analytics) và các tập tin cookie của bên thứ ba (như cookie DoubleClick) để quản lý dữ liệu liên quan đến tương tác người dùng với hiển thị quảng cáo, và các chức năng dịch vụ quảng cáo khác có liên quan đến Quick-Tools.org

Liên hệ với Quick-Tools.org

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật, hãy gửi thông tin đến Quick-Tools.org qua trang Liên Hệ.