Gửi yêu cầu ứng dụng
Tiếng Việt

Chọn ngôn ngữ của bạn

Phép cộng

Tiện ích Phép cộng trên Quick-Tools.org giúp bạn cộng 2 số bất kỳ. Nhập 2 số cần cộng rồi nhấn nút “Tính”. Kết quả sẽ được hiển thị ngay lập tức.