Gửi yêu cầu ứng dụng
Tiếng Việt

Chọn ngôn ngữ của bạn

Tính tổ hợp chập

Tiện ích trực tuyến miễn phí Tính tổ hợp chập tại Quick-Tools.org giúp bạn tính số lượng các tập con của một tập hợp một cách nhanh chóng và chính xác.

Để tính chỉnh hợp chập k của n phần tử, bạn có thể sử dụng công thức sau:

Cnk=n!k!(n−k)!C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}