Gửi yêu cầu ứng dụng
Tiếng Việt

Chọn ngôn ngữ của bạn

BMI người lớn

Tính chỉ số khối cơ thể của bạn nhanh chóng và chính xác với tiện ích của Quick-Tools.org, bạn sẽ biết những nguy cơ sức khỏe liên quan đến chỉ số BMI.

Kết quả BMI:

Thông tin về chỉ số BMI

Chỉ số khối cơ thể – thường được biết đến với chữ viết tắt BMI theo tên tiếng Anh Body Mass Index – được dùng để đánh giá mức độ gầy hay béo của một người. Chỉ số này do nhà bác học người Bỉ Adolphe Quetelet đưa ra năm 1832.

Chỉ số khối cơ thể của một người tính bằng cân nặng của người đó (kg) chia cho bình phương chiều cao (đo theo mét).

Cách phân loại chỉ số BMI dành cho người châu Á (trên 20 tuổi):

  • Dưới 15: Thiếu cân rất nặng
  • Từ 15 đến 16: Thiếu cân nặng
  • Từ 16 đến 18.5: Thiếu cân
  • Từ 18.5 đến 23: Bình thường
  • Từ 23 đến 25: Tiền béo phì
  • Từ 25 đến 30: Béo phì cấp độ 1
  • Từ 30 đến 40: Béo phì cấp độ 2
  • Trên 40: Béo phì cấp độ 3